MODLITWA PRAGNIENIA

Panie Jezu Chryste!

Pełen miłości zasiadłeś ze swoimi uczniami do Ostatniej Wieczerzy.

Dałeś im swoje Ciało na pokarm i Krew swoją jako napój

i w ten sposób włączyłeś ich we wspólnotę swego boskiego życia.

Nie mogę Cię dzisiaj przyjąć,

ale Ty jesteś moim Zbawicielem i kochasz mnie, jak tylko Zbawiciel kochać może.

I dlatego proszę Cię, abyś mnie dopuścił do duchowego udziału w tajemnicy Twego Ciała i Krwi.

Przyjdź do mnie i zostań ze mną, abym mógł powiedzieć:

„Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”.

Zwyciężaj zło we mnie, wzmocnij to, co dobre.

Uczyń mnie czystym, wiernym, ofiarnym i pomóż mi z dnia na dzień pełnić wolę Ojca.

Amen.