10 grudnia 2017 r. Druga Niedziela Adwentu Rok B, II

  10 grudnia 2017 r.
  Druga Niedziela Adwentu
  Rok B, II

  Pierwsze czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11 Przygotujcie drogę dla Pana
  Psalm responsoryjny: Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: 8)
  Drugie czytanie: 2P 3, 8-14 Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi
  Śpiew przed Ewangelią: Łk 3, 4. 6
  Ewangelia: Mk 1, 1-8 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

  PIERWSZE CZYTANIE:

  Czytanie z Księgi proroka Izajasza:

  «Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy». Głos się rozlega: «Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pana objawi, zobaczy ją wszelkie ciało, bo powiedziały to usta Pana». Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos,
  zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg!» Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem,
  jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.

  Oto Słowo Boże.

  PSALM RESPONSORYJNY:

  Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

  Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: *
  oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
  Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych,
  którzy się Go boją, *
  i chwała zamieszka w naszej ziemi.

  Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

  Spotkają się ze sobą łaska i wierność, *
  ucałują się sprawiedliwość i pokój.
  Wierność z ziemi wyrośnie, *
  a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

  Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

  Pan sam obdarzy szczęściem, *
  a nasza ziemia wyda swój owoc.
  Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, *
  a śladami Jego kroków zbawienie.

  Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

  DRUGIE CZYTANIE:

  Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła:

  Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną spalone.
  Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i ziemi nowej, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy, w pokoju.

  Oto Słowo Boże.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
  wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  EWANGELIA:

  Słowa Ewangelii według świętego Marka:

  Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza:
  «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

  Oto słowo Pańskie.

  Czytaj więcej

  3 grudnia 2017 r. Pierwsza Niedziela Adwentu Rok B, II

  3 grudnia 2017 r.
  Pierwsza Niedziela Adwentu
  Rok B, II

  Pierwsze czytanie: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7 Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił
  Psalm responsoryjny: Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)
  Drugie czytanie: 1Kor 1, 3-9 Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa
  Śpiew przed Ewangelią: Ps 85 (84), 8
  Ewangelia: Mk 13, 33-37 Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie

  PIERWSZE CZYTANIE:

   

  Czytanie z Księgi proroka Izajasza:

  Tyś, Panie, naszym ojcem,
  „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne.
  Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić
  z dala od Twoich dróg,
  tak iż serce nasze staje się nieczułe
  na bojaźń przed Tobą?
  Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi
  i na pokolenia Twojego dziedzictwa.
  Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił,
  przed Tobą skłębiłyby się góry.
  Ani ucho nie słyszało,
  ani oko nie widziało,
  żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle
  dla tego, co w nim pokłada ufność.
  Wychodzisz naprzeciw tych,
  co radośnie pełnią sprawiedliwość
  i pamiętają o Twych drogach.
  Oto Tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli
  przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani.
  My wszyscy byliśmy skalani,
  a wszystkie nasze dobre czyny
  jak skrwawiona szmata.
  My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście,
  a nasze winy poniosły nas jak wicher.
  Nikt nie wzywał Twojego imienia,
  nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie.
  Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami
  i oddałeś nas w moc naszej winy.
  A jednak, Panie, Tyś naszym ojcem.
  Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą.
  My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.

  Oto Słowo Boże.

  PSALM RESPONSORYJNY:

   

  Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

  Usłysz, Pasterzu Izraela, *
  Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
  Zbudź swą potęgę *
  i przyjdź nam z pomocą.

  Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

  Powróć, Boże Zastępów, *
  wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
  Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
  latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

  Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

  Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, *
  nad synem człowieczym,
  którego umocniłeś w swej służbie.
  Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
  daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

  Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

  DRUGIE CZYTANIE:

   

  Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian:

  Bracia:
  Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie doznajecie braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

  Oto Słowo Boże.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

   

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
  i daj nam swoje zbawienie.

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  EWANGELIA:

   

  Słowa Ewangelii według świętego Marka:

  Jezus powiedział do swoich uczniów:
  «Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
  Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie».

  Oto słowo Pańskie.

  Czytaj więcej

  5 listopada 2017 r. Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła Rok A, I

  5 listopada 2017 r.
  Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła
  Rok A, I

  Pierwsze czytanie: Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10 Niewierni kapłani Starego Przymierza
  Psalm responsoryjny: Ps 131 (130), 1. 2-3
  Drugie czytanie: 1 Tes 2, 7b-9. 13 Owocność apostolatu Pawła
  Śpiew przed Ewangelią: Mt 23, 9a. 10b
  Ewangelia: Mt 23, 1-12 Obłuda faryzeuszy

  PIERWSZE CZYTANIE:

  Czytanie z Księgi proroka Malachiasza:

  Pan Zastępów mówi:
  «Ja jestem potężnym Królem, a imię moje będzie wzbudzać lęk między narodami. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca. Zboczyliście z drogi, wielu doprowadziliście do sprzeniewierzenia się Prawu, zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan Zastępów. A przeto z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń». Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków?

  Oto Słowo Boże.

  PSALM RESPONSORYJNY:

   

  Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie.

  Panie, moje serce się nie pyszni *
  i nie patrzą wyniośle moje oczy.
  Nie dbam o rzeczy wielkie *
  ani o to, co przerasta moje siły.

  Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie.

  Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. †
  Jak dziecko na łonie swej matki, *
  jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
  Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
  teraz i na wieki.

  Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie.

  DRUGIE CZYTANIE:

  Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

  Bracia:
  Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga, który działa w was wierzących.

  Oto Słowo Boże.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

   

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  Jeden jest Ojciec wasz w niebie
  i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  EWANGELIA:

   

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza:

  Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

  Oto słowo Pańskie.

   

  Czytaj więcej

Theme Layout

Color Scheme